Thursday, August 06, 2009

Jangan Bersedih - Jadilah wanita yang paling bahagiaSelamat Datang...!

Selamat datang...
Saudariku yang mendirikan solat dan berpuasa dengan taat dan khusyu'.

Selamat datang...
Saudariku yang berhijab (berjibab), pemalu, anggun, lagi berkeperibadian kukuh.

Selamat datang...
Saudariku yang selalu belajar dan menelaah dengan penuh kesedaran dan kelurusan hati.

Selamat datang...
Saudariku yang memenuhi janji dan memegang amanah, yang jujur dan mempercayai kebenaran.

Selamat datang...
Saudariku yang penyabar, selalu berharap akan pahala ALLAH, bertaubat dan sentiasa kembali ke jalanNya.

Selamat datang...
Saudariku yang selalu berzikir, bersyukur, berdoa lagi penuh kesedaran.

Selamat datang...
Saudariku yang meneladani Aisyah (isteri firaun), Maryam dan Khadijah.

Selamat datang...
Saudariku yang mendidik calon-calon pahlawan dan mencetak calon-calon tokoh yang teremuka.

Selamat datang...
Saudariku yang menjaga nilai-nilai dan memelihara suri teladan.

Selamat datang...
Saudariku yang merasa terusik terhadap pelanggaran ketentuan yang diagungkan dan dihormati, serta menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram...

Ya...!

Ya...dengan senyumanmu yang cantik, yang mengirimkan cinta, dan mengutus kasih sayang bagi orang lain.

Ya...dengan tutur kata baik anda yang dapat menjalin persahabatan yang dianjurkan syari'at dan menghapus semua rasa dengki.

Ya...dengan derma yang membahagiakan si miskin, menyenangkan orang fakir, mengenyangkan perut yang lapar.

Ya...dengan kesediaanmu duduk bersama bersama al-Quran seraya membaca, merenungi dan mengamalkannya, sambil bertaubat dan beristighfar.

Ya...dengan banyak berzikir, memohon ampun, rajin berdoa dan sua memperbaharui taubat.

Ya...dengan mendidik anak-anakmu dengan agama, mengajarkan sunnah Nabi dan memberi petunjuk tentang apa-apa yang bermanfaat bagi mereka.

Ya...dengan rasa malumu dan hijab (penutup aurat) yang diperintahkan ALLAH, kerana hanya itulah cara untuk menjaga dan memelihara dirimu.

Ya...dengan berteman bersama wanita-wanita yang baik dari kalangan mereka yang mempunyai rasa takut kepada ALLAH, menyukai pengalaman agama dan menghormati norma-norma etika.

Ya...dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, menyambung persaudaraan, menghormati tetangga dan menyantuni anak yatim.

Ya...untuk membaca sesuatu yang bermanfaat dengan menelaah buku yang menarik dan berfaedah, buku yang menyenangkan dan memberi tuntutan.

Tidak...!

Tidak...anda tidak akan menyia-nyiaan umurmu, seperti senang membalas dendam dan berselisih dengan perkara yang tiada ada kebaikan di dalamnya.

Tidak...anda tidak akan menghasilkan wang dan menghimpunkan dengan mengorbankan kesihtan, kebahagiaan, tidur dan ketenangan anda.

Tidak...anda tidak akan mencari-cari kesalahan dan mengumpat orang lain serta melupakan kesalahan dan aib diri sendiri.

Tidak...anda tidak akan berperangai yang suka mabuk kepayang dengan kesenangan hawa nafsu, menuruti segala tuntutan dan keinginannya.

Tidak...anda tidak akan menyia-nyiakan waktu bersama dengan orang-orang yang menganggur dan membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia.

Tidak...anda tidak akan mengambil sikap tidak acuh terhadap badan dan rumah dari bersih, wewangian dan disiplin.

Tidak...anda tidak akan minum minuman yang haram, merokok dan segala sesuatu yang kotor dan najis.

Tidak...anda tidak akan mengingat musibah yang telah berlalu, bencana yang sudah silam atau kekeliruan yang pernah dialami.

Tidak...anda tidak akan melupakan akhirat dan amal untuknya dan alpa terhadap tanda-tanda keberadaannya.

Tidak...anda tidak akan berperangai membuang-buang harta benda dalam perkara-perkara yang haram, berlaku boros dalam perkara-perkara yang mubah dan perilaku yang dapat melupakan perkara-perkara ketaatan.

2 comments:

Miss Syara said...

testing. 1 2 3 . hahaahah.

kelambuharimau said...

kebahagian harus dikekalkan