Saturday, September 05, 2009

MATAHATI

Rasulullah S.A.W. mencium Hasan bin Ali, dan di sisinya al-Akra' bin Habis al-Tamimi, maka al-Akra' berkata: "Sesungguhnya saya ada 10 orang anak, tidak pernah aku mencium seorang pun daripada mereka." Maka Rasulullah memandangnya kemudian berkata: "Sesiapa yang tidak memberi kasih sayang tidak akan diberi kasih sayang.

Tip untuk Kekasih
  • Kasihlah kerana ALLAH, itulah kasih yang sejati dan abadi.
  • Kasihi dahulu, kemudian baru dikasihi.
  • Kasih itu menuntut pengorbanan, tanpa pengorbanan kasih tiada akan berpanjangan.
  • Jangan mengharap balasan. Kasih yang suci tidak menuntut balasan.
  • Jangan bimbang jika tidak dikasihi, tetapi bimbanglah jika kita tidak boleh mengasihi.

No comments: